ส.อ.ท.​เผย​-ก.ย.ยอดผลิต-ขายรถยนต์พุ่ง

ส.อ.ท.​เผย​ ก.ย.ยอดผลิต-ขายรถยนต์พุ่ง

ส.อ.ท.​ ระบุ​ จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2565 มีทั้งสิ้น 179,237 คัน สูงสุดในรอบเก้าเดือนและเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี64​

ส.อ.ท.​เผย​-ก.ย.ยอดผลิต-ขายรถยนต์พุ่ง

รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ระบุ​ จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2565 มีทั้งสิ้น 179,237 คัน สูงสุดในรอบเก้าเดือนและเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี64​ 27.99% ขณะที่ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนกันยายน อยู่ที่ 74,150 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 15.64% และยอดส่งออกมีจำนวน​100,389 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน​ของ​ปีก่อน​ 35.97%

อัพเดทข่าวเพิ่มเติม >>> บสย. ช่วย SMEs ทีได้รับผลกระทบน้ำท่วม 25 จังหวัด พักค่าธรรมเนียม-ค่างวด นาน 6 เดือน

ธุรกิจ

บสย. ช่วย SMEs ทีได้รับผลกระทบน้ำท่วม 25 จังหวัด พักค่าธรรมเนียม-ค่างวด นาน 6 เดือน

บสย. ช่วย SMEs ทีได้รับผลกระทบน้ำท่วม 25 จังหวัด พักค่าธรรมเนียม-ค่างวด นาน 6 เดือน

ธุรกิจ

บสย. ออกมาตรการช่วย SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประคับประคองธุรกิจ SMEs กลุ่มเปราะบาง

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ บสย. มีมติเร่งด่วนอนุมัติมาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ – ค่าจัดการค้ำประกันสินเชื่อ และ อนุมัติมาตรการช่วยลูกหนี้ ที่เข้าโครงการประนอมหนี้กับ บสย. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 25 จังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการ SMEs สำหรับลูกค้าและลูกหนี้ค้ำประกันสินเชื่อ บสย. พร้อมให้ติดตามให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง มีผลวันนี้ ดังนี้

1.กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ที่ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2565 และถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและค่าจัดการค้ำประกัน (ถ้ามี) ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.-30 พ.ย. 65 (หนังสือค้ำประกันสินเชื่อ ลงวันที่ 6 ต.ค.-30 พ.ย. 65) โดยสามารถพักชำระออกไปอีก 6 เดือนนับจากวันถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมเดิม โดยเป็นลูกค้าที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 25 จังหวัดที่ประสบอุทกภัยตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศ ณ วันที่ 3 ต.ค. 65 หรือที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป แต่หากลูกค้า SMEs รายใดไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการนี้ ยังคงชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและค่าจัดการค้ำประกัน (ถ้ามี) ให้แก่ บสย. ได้ตามปกติ

2. สำหรับกลุ่มลูกหนี้ ที่ประนอมหนี้กับ บสย. ที่ค้างชำระไม่เกิน 3 งวด (ณ วันที่อนุมัติ) และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 25 จังหวัด ได้พักชำระค่างวด นานสูงสุด 6 เดือน โดยเริ่มงวดแรกในเดือนที่อนุมัติ แต่ไม่เกินเดือนธันวาคม 2565 ลูกหนี้ บสย. สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 65

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถแจ้งความประสงค์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บสย. Call Center 02-890-9999