การใช้ประโยชน์ของขวด PET อย่างน่าทึ่งในช่วงเกิดภัยพิบัติในญี่ปุ่น

ออกแบบ การใช้ประโยชน์ของขวด PET อย่างน่าทึ่งในช่วงเกิดภัยพิบัติในญี่ปุ่น

ออกแบบ

ในช่วงตั้งแต่ช่วงวันที่ 30 สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี เป็นสัปดาห์ป้องกันภัยพิบัติในญี่ปุ่น ซึ่งมักมีกิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติมาให้คนญี่ปุ่นได้เรียนรู้ และหนึ่งในความรู้ใหม่ล่าสุดจากกรมตำรวจ คือ การใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติก PET (PET ย่อมาจาก Polyethylene Terephthalate คือขวดพลาสติกใสที่ใส่น้ำดื่ม) มารู้ความเป็นมาของสัปดาห์ป้องกันภัยพิบัตินี้ และการใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติก PET เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหวและน้ำท่วมหนักกันค่ะ

ความเป็นมาของสัปดาห์ป้องกันภัยพิบัติ

วันที่ 1 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ (Bosai no hi, 防災の日) รัฐบาลกำหนดวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รำลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในภูมิภาคคันโตเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2466 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและสูญหายมากกว่า 100,000 คน โดยวันนี้เป็นวันที่ให้ทุกคนกลับมาทบทวนการเตรียมพร้อมรับมือและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรงเรียนทุกระดับชั้นในญี่ปุ่นจัดให้มีการซ้อมอพยพเมื่อเกิดภัยแผ่นดินไหวขึ้น และในช่วงตั้งแต่ช่วงวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน ของทุกปีเป็นสัปดาห์ป้องกันภัยพิบัติที่บริษัทและหน่วยงานท้องที่หลายแห่งร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ในการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆ โดยมีการจัดฝึกอบรมและแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิง วิธีใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) และวิธีอพยพเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอย่างถูกต้อง รวมถึงเป็นสัปดาห์ที่ให้คนญี่ปุ่นตรวจกระเป๋าฉุกเฉินเพื่อนำอาหารหรือเครื่องดื่มที่ใกล้หมดอายุออกมารับประทานแล้วนำอาหารหรือเครื่องดื่มที่ซื้อมาใหม่ใส่กลับไปในกระเป๋าฉุกเฉินเพื่อเตรียมไว้ในคราวที่เกิดแผ่นดินไหวจริง

วิธีการนำขวดพลาสติก PET มาใช้ประโยชน์ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ

เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น น้ำและอาหารเป็นของจำเป็นที่ต้องประหยัด ได้มีคำแนะนำการใช้ประโยชน์ของขวดพลาสติก PET จากกองมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ดังนี้

ใช้ส่วนบนของขวดพลาสติก PET เพื่อปิดผนึกถุงพลาสติก

ถุงพลาสติกหนึ่งใบและส่วนบนของขวด PET จะมีค่ามากในยามที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงหรือน้ำท่วมหนัก ส่วนบนขวด PET สามารถใช้ปิดปากถุงพลาสติกที่เก็บอาหาร ขนม และน้ำได้ อีกทั้งยังใช้ทำถุงเย็นและถุงขยะได้ด้วย วิธีการทำได้โดยใช้มีดหรือกรรไกรตัดเอาส่วนบนของขวดพลาสติก PET ออกมา เปิดฝาขวดออก แล้วสอดปากถุงพลาสติกใส่อาหารหรือขนมที่รับประทานไม่หมดผ่านปากขวด พับถุงและใช้ฝาปิดปากขวดไว้ ซึ่งทำให้ได้ถุงสุญญากาศที่เก็บอาหารและขนมไว้รับประทานได้หลายวัน อย่างไรก็ดี มีข้อควรระวังในการตัดขวด PET คือ ขวด PET จะลื่น ตอนใช้มีดตัดควรระวังอย่าให้มีดบาดมือ และส่วนที่เกิดจากการตัดอาจคมและทำให้บาดมือได้ จึงควรใช้อย่างระมัดระวังหรือใช้เทปพลาสติกหุ้มรอยตัดของขวด PET ก่อนนำมาใช้